Ürümesini (ürmesini) bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir.