Adamın yere bakanından, suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın).