Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üstüne.