Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür).