Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur).