Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz).