Ortak (kuma) gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş.